Et research prosjekt, hvor jeg sammenlignet minimalistisk design med det å leve som en minimalist. 

Dette er et bok prosjekt som jeg designet på Southampton University.Det gikk ut på å finne en retning innenfor design, som man ville lære mer om.

Det som er litt spennende med minimalisme, er at det er mer et prinsipp enn en visuell stil. Siden det er mer et prinsipp, kan det egentlig brukes av de fleste designere. Prinsippet sier ”Ikke inkluder flere elementer en du trenger” Med færre elementer, vil detaljene komme frem, og det du skal kommunisere blir tydeligere.

I denne boken sammenligner jeg disse prinsippene som design prinsipper, med det å leve som en minimalist. Etter de samme retningslinjene.

Dette var et spennende prosjekt, som jeg lærte mye av, og jeg bruker disse prinsippene i så godt som alt jeg gjør.