Jeg har god erfaring innen produksjoner av DM og kundemagasiner,
da jeg månedlig har produsert kampanjeaviser fast til ulike kunder.
Her var deadlines og planlegging avgjørende for at produksjonene skulle gå
i boks, og jeg lærte mye om kundekommunikasjon.

mekk1wallendahl_1